Prowadząc działalność gospodarczą należy założyć, że wiąże się ona z ryzykiem. Dlatego każde podjęte działania w sferze gospodarczej powinny być realizowane z ostrożnością. Każde zamierzenie powinno być realizowane z dołożeniem szczególnej staranności. Przejawem takiego postępowania jest na pewno skorzystanie z możliwości badania prawnego.

LDD, czyli badanie prawne

Audyty prawne spółek, zwane też LDD (Legal Due Diligence) wykonywane są, aby zminimalizować ryzyko przygotowywanej transakcji. Zalecane są niezależnie, czy jej przedmiotem jest fuzja wielkich przedsiębiorstw, przejęcie spółki, kupienie jej akcji, lub udziałów. Wykonanie jest konieczne bez względu, czy jest to przygotowanie do zawarcia umowy lub długoterminowego kontraktu. Wszystkie te sytuacje, przedsiębiorca odpowiedzialnie podchodzący do prowadzonej działalności, powinien poprzedzić wnikliwym badaniem prawnym.

Cóż otrzymuje w zamian?

Dobrze przygotowane, zindywidualizowane pod potrzeby konkretnej sytuacji i klienta, audyty prawne spółek, dostarczają kompleksową wiedzę. Nie tylko o przedmiocie transakcji. Identyfikują one możliwe zagrożenia i umiejscawiają wystąpienie ewentualnego ryzyka. Wskazują na wady prawne, możliwe problemy z umowami, a także określają inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na przedmiot umowy.

Zakres i ramy czasowe badania

Wykonujący audyty prawne spółek, chcąc wnikliwie i wszechstronnie zbadać przedmiot zlecenia, muszą dokonać kompleksowej weryfikacji spółki. Podstawowym elementem jest zbadanie wszelkiej dokumentacji, poczynając od rejestrowej, sądowej, wpisów w Księgach Wieczystych. Niezbędne są oględziny środowiska pracy oraz produkcji. Końcowe sprawozdanie przygotowywane w ramach badania prawnego powstaje również na podstawie rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstwa. Nie można oszacować zakresu czasowego prowadzenia takiego audytu. Jest on uzależniony od wielkości podmiotu gospodarczego, zakresu jego działalność, a także stopnia skomplikowania występujących powiązań kapitałowych.

Sprawozdania kończące audyty prawne spółek, mają za zadanie dostarczyć wiedzę o nie tylko o stabilności finansowej i rzetelności prawnej spółki, ale też wydać rekomendację. To w oparciu o nią może zostać podjęta w pełni świadoma decyzja o przeprowadzeniu zamierzanej transakcji. Biorąc pod uwagę pewność przyszłej transakcji warto zainwestować w nie czas.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here