Jeśli jesteś w ciąży możesz dostać zwolnienie lekarskie u swojego lekarza rodzinnego. O ile oczywiście jesteś zatrudniona na umowę o pracę. Pewnie zastanawiasz się jakie dostaniesz wynagrodzenie chorobowe i jak je obliczyć. L4 w ciąży rządzi się innymi prawami.

L4 w ciąży – ile płatne jest takie zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie wydawane jest przez lekarza, jeżeli choroba powoduje niezdolność do pracy. Zwolnienie w ciąży jednak jest oznaczone dodatkowym kodem literowym „B”. Takie zwolnienie lekarz może wystawić na cały okres ciąży. To kod B oznacza dla pracodawcy i ZUS-u, że w okresie niezdolności do pracy, wypłacane są świadczenia chorobowe przez okres do 270 dni w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Prawo do zasiłków ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłki te są określone w odpowiedniej ustawie. Prawo do zasiłków obejmuje osoby ubezpieczone, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym, a także osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia oraz ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

L4 w ciąży - ile płatne jest takie zwolnienie?Zasiłek chorobowy w trakcie ciąży, przysługuje przez cały okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 270 dni. Okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, wlicza się do 270 dniowego okresu zasiłkowego. Zasiłek jednak nie przysługuje pracownikowi za okres niezdolności do pracy, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Rozumie się przez to, że nie można pobierać rówocześnie wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy oraz zasiłku chorobowego na podstawie przepisów z ustawy : 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 z póź. zm.).

Wprowadzenie systemu elektronicznego zwolnień lekarskich (e-ZLA), umożliwia pracodawcy, który posiada tam profil informacyjny, zapoznanie się bezpośrednio z wysłanym zwolnieniem.

Jeżeli pracodawca nie posiada takiego profilu lub płatnikiem zasiłku jest ZUS, to ubezpieczony musi dostarczyć zwolnienie do pracodawcy lub do ZUS. Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie swojego zwolnienia. Powinien również poinformować o przewidywanym okresie, w którym będzie na zwolnieniu. Jeżeli stan zdrowia będzie uniemożliwiał przekazania L4 do pracodawcy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcy, z jakiej przyczyny jest nieobecny w pracy i przez jaki okres, jeżeli jest on możliwy do przewidzenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here