Kancelaria notarialna jest miejscem, gdzie większość osób trafia w którymś momencie swojego życia. To właśnie tam uzyskuje się fachową pomoc w trudnych i wymagających zabezpieczenia swojego majątku sytuacjach. Notariusz jest odpowiednią osobą, która pomoże poruszać się w gąszczu niezrozumiałych przepisów prawa.

Na czym polega praca notariusza?

Radca prawny jest urzędnikiem państwowym, który zostaje powołany do wykonywania swojego zawodu przez ministra sprawiedliwości. Posiada on pełne wykształcenie prawnicze, a specjalizuje się w notariacie. Jako funkcjonariusz państwowy jest objęty ochroną prawną, jaka wynika z pełnienia tej funkcji.

Notariusz jest uprawniony do sporządzania aktów i dokumentów, które posiadają charakter dokumentu urzędowego, dlatego przygotowany przez niego akt jest niepodważalny przez żadne inne organy państwowe. Urzędnik jest zobowiązany dbać o interesy zleceniodawcy oraz o jego prawa. Kancelaria notarialna odpowiada za ewentualne niekorzystne skutki, które mogą w przyszłości dotknąć klienta.

Jakiego rodzaju akty notarialne są sporządzane przez radców prawnych?

Każdy notariusz jako osoba publicznego zaufania ma wgląd we wszystkie aspekty załatwianej sprawy, na tej podstawie sporządza akty notarialne dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości o dużej wartości, dokumenty związane z dziedziczeniem oraz notarialnie poświadczone pełnomocnictwa. Do obowiązków notariusza należy sporządzanie poświadczeń o oryginalności własnoręcznego podpisu, o zgodności kopii dokumentu z oryginałem, a także doręczanie poświadczeń.

Prawnik reprezentujący kancelarię notarialną może podejmować czynności związane z dziedziczeniem europejskim oraz poświadczać pozostawanie osoby przy życiu, datę okazania dokumentu, czy też inne działania poświadczające stan faktyczny.

Jakie usługi nie związane ze sporządzaniem dokumentów wykonuje kancelaria notarialna?

Oprócz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, notariusz może spisać protokół z posiedzenia zarządu spółki prawa handlowego, a także przebiegu aukcji. Do uprawnień notariusza należy wysyłanie wniosków do właściwego sądu o wpisy do ksiąg wieczystych.

Dodatkową usługą jest sporządzanie protestów weksli i czeków, a także przyjmowanie do depozytu pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz nośników elektronicznych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here